Προσωπικά Δεδομένα

Στο www.bodiesinathens.gr συλλέγουμε πληροφορίες για να παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες σε όλους τους χρήστες της Υπηρεσίας μας, συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού των τύπων του περιεχομένου εκδόσεων και των υπηρεσιών που προσφέρονται στην Υπηρεσία μας, που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον και σχέση με εσάς.

Δεν παρακολουθούμε τους χρήστες μας σε ιστότοπους τρίτων μερών και συνεπώς δεν ανταποκρίνεται στα σήματα Do Not Track (“DNT”). Ωστόσο, μερικοί ιστότοποι τρίτου μέρους παρακολουθούν τις δραστηριότητές σας περιήγησης όταν σας εξυπηρετούν περιεχόμενο, το οποίο τους επιτρέπει να προσαρμόσουν τι σας παρουσιάζουν. Εάν επισκέπτεστε τέτοιους ιστότοπους, ορισμένα προγράμματα περιήγησης ιστότοπων σάς επιτρέπουν να ορίσετε το σήμα DNT στο πρόγραμμα περιήγησής σας, έτσι ώστε τρίτοι (ιδιαίτερα διαφημιστές) να γνωρίζουν ότι δεν θέλετε να παρακολουθείτε.

Συμμορφωνόμαστε με την ΕΕ-ΗΠΑ. (Privacy Shield Framework), όπως ορίζεται από το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ, σχετικά με τη συλλογή, τη χρήση και τη διατήρηση προσωπικών πληροφοριών που μεταφέρονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των όρων της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου και των Αρχών Ασφάλειας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, διέπονται οι Αρχές προστασίας από την ιδιωτική ζωή. Μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι σύμφωνα με τις Αρχές Ασφάλειας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εάν ένα τρίτο μέρος επεξεργάζεται προσωπικές πληροφορίες κατά τρόπο ασυμβίβαστο με αυτές τις Αρχές, εκτός αν μπορούμε να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για το γεγονός που προκάλεσε ζημιά.

Δυστυχώς, η μετάδοση πληροφοριών μέσω του Ιnternet δεν είναι απολύτως ασφαλής. Αν και θα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να προστατέψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων που μεταδίδονται στον ιστότοπο. οποιαδήποτε μετάδοση γίνεται με δική σας ευθύνη. Μόλις λάβουμε τις πληροφορίες σας, θα χρησιμοποιήσουμε αυστηρές διαδικασίες και χαρακτηριστικά ασφαλείας για να προσπαθήσουμε να προστατέψουμε τις πληροφορίες που παρέχονται από τους χρήστες της Υπηρεσίας μας ή τις συλλέγουμε από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αλλοίωση, αποκάλυψη ή καταστροφή.